การจัดส่งสินค้า

กรุงเทพฯ ปริมณฑลและจังหวัดอื่นๆ
– ค่าจัดเริ่มต้นที่  30 บาท ชิ้นต่อไป เพิ่มชิ้นละ 20 บาท

  ระยะเวลาการจัดส่งภายใน 1-5 วันทำการ

จังหวัด นราธิวาส ยะลา ปัตตานี พื้นที่เกาะและพื้นที่ห่างไกล
– ค่าจัดเริ่มต้นที่  80 บาท ชิ้นต่อไป เพิ่มชิ้นละ 20 บาท
– ระยะเวลาการจัดส่งเพิ่มขึ้น 2-3 วัน

 – ระยะเวลาในการจัดส่ง 3-7 วันทำการ

การตัดรอบการจัดส่งสินค้า
– วันจันทร์ – วันศุกร์
รายการสั่งซื้อที่ชำระเงินสำเร็จก่อน 11.00 น. ใช้เวลาการเตรียมสินค้าภายใน 1-2 วันทำการ และการจัดส่งจะเริ่มต้นในวันทำการถัดไป
– วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
รายการสั่งซื้อและชำระเงินสำเร็จใน วันเสาร์ หลัง 11.00 น., วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ จะเริ่มต้นเตรียมและแพคสินค้าในวันทำการถัดไป โดยใช้เวลาการเตรียมสินค้าภายใน 1-2 วันทำการ และการจัดส่งจะเริ่มต้นในวันทำการถัดไป
 
ขั้นตอนการดำเนินการในกรณีที่ไม่ได้รับสินค้าหรือได้รับสินค้าล่าช้า
– ท่านสามารถล็อคอินเข้าสู่ระบบบัญชีของฉันจากหน้าเว็ป 168Watt.com เพื่อดูสถานะออเดอร์ และหาเลข Tracking number เพื่อ นำไปตรวจสอบสถานะการจัดส่ง ด้วยตัวท่านเอง หรือ ติดติอ เราผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อสอบถามหรือติดตาม การสั่งซื้อของท่าน ทุกวันและเวลาทำการ
– ทางร้านยินดีจะประสานงานติดต่อกับบริษัทผู้จัดส่งเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า
– ความเสียหายที่เกิดจาการส่งสินค้าถือเป็นความรับผิดชอบของ
 
หมายเหตุ:
– สินค้าบางรายการ ผู้จัดจำหน่ายอาจมีการส่งสินค้าในวันเสาร์
– สินค้าบางรายการในคำสั่งซื้อเดียวกัน อาจดำเนินการจัดส่งไม่พร้อมกัน อันเนื่องมาจากผู้จัดจำหน่ายต่างบริษัท – การจัดส่งอาจล่าช้าในช่วงโปรโมชั่น, วันหยุดนักขัตฤกษ์ และสภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออำนวย
– ก่อนจัดส่งสินค้า ผู้ให้บริการขนส่งอาจมีการโทรยืนยันสถานที่และเวลาการจัดส่ง
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า